? Nane hayat
A new life

"A New Life Farsi Web Version.pdf"


Inspelat live 2018Inspelat live 2017

Lördag

Söndag


Nedan finns en inspelning från 2013 där flera personer berättar om helande.


© Copyright 2018, All Rights Reserved